Blog

Chemicaliën in de onderneming

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht voor het milieu en dit is maar goed ook. Er worden zowel internationaal als nationaal afspraken en wetten opgesteld om onze wereld zo min mogelijk te belasten. Particulieren worden zich het afgelopen decennia steeds bewuster hoe wij de wereld belasten en hoe zij dit zo veel mogelijk kunnen voorkomen. Zodoende zijn producten als de Dopper en canvas tassen populairder geworden.

Duurzaamheid bij bedrijven

Maar onder de bedrijven is al een langere tijd het aspect van duurzaamheid een belangrijk topic. Niet alleen doordat consumenten kijken naar hoe een bedrijf met hun duurzaamheid om gaat, maar vooral ook door de vele wetten waaraan bedrijven moeten voldoen. Zo zijn er in Nederland de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en de Wet Milieubeheer. Deze wetten omvatten regels voor het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze wetten moeten ervoor zorgen dat het milieu zo weinig mogelijk wordt belast en de risico’s worden geminimaliseerd.

Chemicaliën

Een bekende soort gevaarlijke stoffen zijn de chemicaliën. Om dit soort stoffen als gebruik te mogen gebruiken, moeten er wel bepaalde maatstaven gehanteerd worden met betrekking tot het opslaan van deze stoffen. Zo moeten gevaarlijke stoffen die ik een verpakking opgeslagen staan, beveiligd worden door onder de verpakking een lekbak te zetten. Deze lekbakken voorkomen dat de gevaarlijke vloeistoffen in de grond leggen en zodoende de grond vervuilen.

Lekbakken

Het is als ondernemer erg belangrijk om te voldoen aan de maatstaven gesteld in deze wetten. Zo kan niet elke soort bak als lekbak gebruikt worden, deze moeten immers ook aan de regelgeving voldoen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de mate waarin het materiaal van de bak bestand is tegen de gevaarlijke vloeistof, maar ook de grootte van de lekbak. Een lekbak moet namelijk de inhoud van de verpakking volledig op kunnen vangen, anders heeft de functie van de lekbak natuurlijk geen zin.

Het is dus belangrijk om te kijken wat voor soort lekbak bij uw sector en bij uw onderneming passen. Er bestaan metalen en kunststof lekbakken. Vervolgens bestaat er weer een keuze tussen een lekbak met of zonder een lekrooster. Ook kan het van belang zijn dat de lekbakken mobiel zijn of dat ze te gebruiken zijn voor pallets. Ook zijn er lekbakken die aanpasbaar zijn in hoogte, waardoor u de lekbak aan kan passen naar de verpakking van de chemicaliën. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van stapelbare milieuracks. Informeer uzelf goed, of vraag anders informatie op bij een gespecialiseerd bedrijf.

Laat een antwoord achter